Agrarische Natuurvereniging Camperland speelt een belangrijke rol in de IJsseldelta. De leden (vooral boeren) zorgen er samen voor dat agrarische natuur versterkt en in stand gehouden word. Ook onderhoud de ANV samen met de aangesloten boeren waardevolle elementen in het dit prachtige landschap.

De IJsseldelta is een gebied met veel cultuurhistorische waarde, de karakteristieke weidsheid en vele vergezichten, is als het gaat om de unieke structuur nagenoeg onaangetast gebleven. Een groot deel van de IJsseldelta bestaat uit open en waterrijk veenweidegebied dat voornamelijk in gebruik is als grasland voor de melkveehouderij. Kenmerkend voor dit gebied is het grote aantal terpboerderijen, de geometrische structuren en de meanderende rivieren door het landschap.

Nieuws