Weidevogels

Agrarische Natuurvereniging Camperland speelt een belangrijke rol in de IJsseldelta. De leden (vooral boeren) zorgen er samen voor dat agrarische natuur versterkt en in stand gehouden word. Ook onderhoud de ANV samen met de aangesloten boeren waardevolle elementen in het dit prachtige landschap.

De IJsseldelta is een gebied met veel cultuurhistorische waarde, de karakteristieke weidsheid en vele vergezichten, is als het gaat om de unieke structuur nagenoeg onaangetast gebleven. Een groot deel van de IJsseldelta bestaat uit open en waterrijk veenweidegebied dat voornamelijk in gebruik is als grasland voor de melkveehouderij. Kenmerkend voor dit gebied is het grote aantal terpboerderijen, de geometrische structuren en de meanderende rivieren door het landschap.

Nieuws

Boeren tekenen voor beheer weidevogels regio IJsseldelta

De familie Den Uijl-Postma uit Kamperveen is bereid gevonden om Weidevogelboer te worden. En de familie Snel wil het huidige […]

Weidevogelsymposium IJsseldelta in Mastenbroek druk bezocht

Ongeveer 45 personen waren op donderdag 11 mei 2017 aanwezig in ’t Trefpunt in Mastenbroek bij het symposium over weidevogels. […]

Weidevogels

Boerenlandvogels

Op diverse plekken in de IJsseldelta komen veel weidevogels zoals de grutto, wulp, kievit en tureluur nog in hoge dichtheden voor.

Onze vereniging zet zich in voor het behoud van deze voor Nederland én Overijssel zo kenmerkende soorten. Dit wordt gedaan door de boeren in samenwerking met vrijwilligers die aan onze vereniging verbonden zijn. De boeren proberen met diverse beheermaatregelen een optimale biotoop te creëeren. Belangrijke middelen hierbij zijn uitgesteld maaien, het creëren van plas-dras situaties, beschermen van nesten en het creëren van opgroeimogelijkheden voor de kuikens.

In de winter en in de zomer zijn in de IJsseldelta ook veel ganzen te vinden. De ganzen zitten graag op de prachtige weilanden in deze omgeving. Met een paar ganzen is niks mis. Helaas kunnen grote populaties ganzen veel schade aanbrengen. Niet alleen aan de weilanden maar mogelijk ook indirecte schade aan andere ‘boerenland’ vogels zoals kievit, grutto.

ANV Camperland houd nauw contact met Wild Beheer Eenheid Kampen om de ganzen goed te blijven monitoren. WBE kampen mag waar nodig ganzen verjagen in haar werkgebied. Daarnaast is het belangrijk dat schade en verjaag-acties op een juiste manier gemeld worden door de WBE en de grondgebruiker zodat vastgelegd wordt dat er daadwerkelijk nog altijd schade is .

Beheerplan Midden Overijssel

Landschapsbeheer

Het beheer van landschapselementen word vaak ingedeeld in groen en blauwe diensten. Groene diensten zijn gericht op het beheer van elementen in het weidse landschap zoals houtwallen en solitaire knotwilgen. Een blauwe dienst kan zich richten op het vasthouden van water op percelen, kolken, sloten en watergangen. In Overijssel worden blauwe diensten grotendeels uitgevoerd door het Waterschap.

ANV Camperland beheert een kolk aan de Hogeweg die door de vereniging is herstelt. Ook denken wij namens onze leden mee bij het vormgeven met betrekking tot van regelingen omtrend groen blauwe diensten. ANV Camperland is hierbij de schakel tussen beleidsmakers en grondbeheerders.

Copyright Agrarische Natuur Vereniging Camperland