Provincie Overijssel heeft grote delen van het werkgebied van ANV Camperland als ganzenfoerageergebied aangewezen.
Grote aantallen ganzen overwinteren in dit gebied. Het foerageergebied loopt in een lange strook door het werkgebied ANV vooral langs het Vossenmeer, langs het gehele Zwartemeer (vanaf de Rampspol tot Genemuiden) en langs het Zwarte water tot aan Hasselt.
De gebieden bieden de ganzen een areaal van meer dan 1200 ha waar ze in de periode van 1 oktober tot 1 april rust, ruimte en voedsel vinden. In ruil hiervoor ontvangen de boeren vaste en variabele vergoeding. De grote eetlust van de ganzen leidt tot schade aan landbouwgewassen. Zeker in natte periodes ontstaat ook schade aan de bodemstructuur, zodat bij de start van het groeiseizoen problemen ontstaan .
In het gebied foerageren vooral kolganzen,  grauwe ganzen en brandganzen. Ook Canadese ganzen en smienten doen zich tegoed aan het gras. ANV Camperland promoot de ganzen foerageer regeling bij de grondgebruikers in het gebied. Verder verzorgt het de collectieve aanvraag bij Dienst Regelingen (ministerie van EL&I) en informeert DR over de wisselingen van de gewassen.
Als u meer wilt weten over deze wintergasten, dan kunt u zich bij het bestuur aanmelden voor een ganzenexcursie.