Het bestuur wordt gevormd door:

Jan van der Weerd

Jan van der Weerd

Voorzitter

Bestuurslid (namens ANV Camperland) Collectief NW Overijssel
Mail: janvanderweerdsr@gmail.com
Tel: 038-3375771

Stefan van de Weg

Stefan van de Weg

Secretaris

Ondersteuning weidevogelbeheer
Mail: info@www.anv-camperland.nl
Tel: 06 198 449 66

Henk van Dijk

Henk van Dijk

Penningmeester

Ganzen
Tel: 0383388212

Cor Pierik

Cor Pierik

Vice voorzitter en secretaris
Wilke Gunnink

Wilke Gunnink

Algemeen bestuur
Marius Gunnink

Marius Gunnink

Algemeen bestuur

Groen-Blauwe diensten
Tel: 038-317770

Klaas-Jan Bruins

Klaas-Jan Bruins

Algemeen bestuurslid

Website
Mail: klaasjan@erf1.nl

Joop Beens

Joop Beens

Coördinatie Weidevogelbeheer
Gerrie Kok

Gerrie Kok

Algemeen bestuur

Vertegenwoordiging LTO

Daarnaast wordt het bestuur wordt in dagelijkse uitvoer van taken en advisering ondersteunt door:

Wim Baër

Wim Baër

Ondersteuning verenigingszaken

Mail: wimbaer@home.nl
Tel: 0622023019