Agrarische Natuurvereniging Camperland
ANV-Camperland
stuur een e-mail naar de Agrarische Natuurvereniging Camperlandnaar de site map van de Agrarische Natuurvereniging Camperlandnaar de homepage van de Agrarische Natuurvereniging Camperland

actueel

weidevogels

ganzen

diensten

over ons

links

contact
Agrarische Natuur Vereniging Camperland

In het werkgebied van de Agrarische Natuurvereniging Camperland (ANV-Camperland) trekken landbouw en natuur samen op. De landbouw in dit gebied kan niet zonder de natuur, maar de natuur kan ook niet zonder de landbouw. Het landbouw- en natuurbeheer richt zich vooral op weidevogels, ganzen en groene en blauwe diensten. Het gebied met veel cultuurhistorische waarde, de karakteristieke weidsheid en vele vergezichten, is qua unieke structuur nagenoeg onaangetast gebleven. Het is een open en waterrijk veenweidegebied dat voornamelijk in gebruik is als grasland voor de melkveehouderij. Kenmerkend voor dit gebied is het grote aantal terpboerderijen, de geometrische structuren en de meanderende rivieren door het landschap.

De IJsseldelta (werkgebied ANV Camperland)


Het werkgebied van ANV-Camperland