De Agrarische Natuurvereniging Camperland is opgericht in 2005. In 2016 is ANV Camperland samen met 3 andere nabijgelegen ANV’s ‘Collectief Noordwest Overijssel’ gestart. Het werkgebied van de ANV bestaat uit de gehele IJsseldelta zoals hieronder in het groen (met blauwe kader) weergegeven is.

In het werkgebied van de vereniging zijn veel boeren bezig met natuur en landschapsbeheer. Het landbouw- en natuurbeheer richt zich vooral op het geschikt maken en behouden van leefgebied voor weidevogels. Ook speelt de ANV een belangrijke rol bij het uitvoeren van groene en blauwe diensten.

Samen met de Wild Beheer Eenheid (WBE) in het gebied actief beheer en controle uitgevoerd van de ganzen populatie.

In het kader van de nieuwe regeling Agrarisch Natuur en Landbouw beheer (ANLB) is ANV Camperland sinds 2016 lid van het Collectief van agrarische natuurverenigingen in Noordwest Overijssel ‘Collectief Noordwest Overijssel’. Het collectief draagt namens de ANV’s de zorg dat de beschikbare middelen op juiste manier bij de deelnemende agrariers terecht komen.